Jak pakować

Maksymalny wymiar paczki „Standard”

Standardowa paczka musi zmieścić się w następujących rozmiarach:
Suma 2x wysokości (A) + 2 x szerokości (B) + 1 x długość (C) nie może przekroczyć 300 cm. Przy czym najdłuższy bok (C) nie może również przekroczyć 175 cm (w szczególnych przypadkach 200 cm)

Przykładowe maksymalne wymiary paczki:

  • 50x50x100 (2×50+2×50+100 = 300)
  • 40x70x80 (2×40+2×70+80 = 300)

Jeśli przekroczenie wymiarów zostanie odkryte na późniejszym etapie transportu, wówczas paczki nadane jako standardowe, których wymiary przekroczą maksymalne, nie będą odebrane do przewozu lub zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
Prosimy kontaktować się z nami przed złożeniem zamówienia, gdy paczka przekracza standardowe wymiary.

Paczki niestandardowe

Prosimy o kontakt w przypadku przesyłek niestandardowych wymiarowo.

Opakowanie i zabezpieczenie

Za najwłaściwsze opakowanie paczki uznaje się pudełko kartonowe, odpowiednio sztywne, aby umożliwiało swobodne przemieszczanie bez uszkodzenia zawartości i opakowania.
Paczka powinna być dobrze oklejona taśmą pakunkową, każda krawędź paczki powinna być zaklejona taśmą. Całość paczki powinna być również oklejona przezroczystą folia strech (tą sama funkcję możne również spełnić przezroczysta folia spożywcza). Nie zalecamy oklejania paczki szarym papierem.
Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczki i jej przygotowanie do transportu spoczywa na Nadawcy.
W celu zabezpieczenia zawartości radzimy korzystać ze ścinek styropianowych, styropianu, folii bąbelkowej lub innych wypełniaczy. Zawartość paczki nie powinna się przemieszczać wewnątrz kartonu, każda wolna przestrzeń powinna być wypełniona (folia bąbelkowa/styropian/inny wypełniacz).
Do przewożenia materiałów szklanych i delikatnych, zalecamy stosowanie specjalnych do tego celu przeznaczonych opakowań.
W przypadku przesyłania elektroniki itp zawartości małych rozmiarów (np dekoder TV, laptop, kamera) należy go umieścic w większym kartonie (tzw pakowanie box in box), odpowiednio zabezpieczonym wewnątrz wypełniaczem, z zachowaniem maksymalnych wymiarów standardowych paczki.
Na każdej paczce należy umieścić pełne dane Odbiorcy: Imię i Nazwisko/Adres wraz z kodem pocztowym/Telefon kontaktowy. W środku kartonu należy również umieścic kartkę z tymi samymi danymi.
UWAGA: Przy odbiorze paczki należy dokładnie sprawdzić stan opakowania i wszelkie zastrzeżenia odnośnie ewentualnych uszkodzeń zawartości należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, przed pokwitowaniem odbioru.

Karton

Przesyłka powinna stanowić jedną nierozerwalną całość, co zapewnia jej trwałość i umożliwia dotarcie w całości do Adresata.

Jak pakować Rowery?

Kierownica powinna być skręcona o 90 st (w jednej linii z kołem), pedały odkręcone i wkręcone od wewnętrznej strony ramion korby. Kierownica i siodełko powinno być obniżone do najniższego poziomu. W celu zmniejszenia wymiarów przesyłki, można również odkręcić przednie oraz tylne koło i ułożyć przy ramie roweru tak, aby zmniejszyć długość przesyłki. Przesyłka zawierająca rower powinna być zapakowana w karton rowerowy lub podobny, równie wytrzymały (np. karton po TV). Pozwoli to zarówno na sprawne przemieszczanie dużej przesyłki, jak i zapewni odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu.
Takie kartony są dostępne w sklepach rowerowych i najczęściej wydawane chętnym za darmo, gdyż sklepy pozbywają się ich po dostawie.
W przypadku rowerów, prosimy koniecznie zaznaczyć w Uwagach do zamówienia, że rower został przygotowany w kartonie oraz podać rzeczywiste wymiary kartonu w zamówieniu.
UWAGA w przypadku nadania roweru w krajach: Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Belgia oraz Niemcy, maksymalny wymiar kartonu ( liczonego wg powyższego wzoru ) nie może przekroczyć 300 cm. Rowery nadawane z Polski mogą osiągnąć wymiar 330 cm – wiąże się to jednak z dodatkową opłatą za przesyłkę gabarytową. Wynika to z wymogów transportowych. Ponadto, istnieje możliwość wysłania roweru w dwóch kartonach, w rozmiarach Standardowych (przesyłka nie przekraczająca 300 cm) jeśli rower nie mieści się do jednej paczki, zachowując cenę paczki rowerowej. Prosimy o kontakt mailowy w takich przypadkach.

Jak pakować Telewizory i monitory?

UWAGA: Nie przewozimy TV plazmowych, jedynie LCD/LED. Telewizory i monitory powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone styropianem/folią bąbelkową. Ekran telewizora/monitora powinien być dodatkowo zabezpieczony panelem ze styropianu, ułożonym między nim, a opakowaniem. Sprzęt przewożony w nieoryginalnym opakowaniu, w przypadku uszkodzenia, może być wykluczony z reklamacji.

Jak pakować Komputery?

Notebooki powinny być dobrze zabezpieczone w czasie przewozu, najlepiej w oryginalnym pudełku kartonowym oraz dodatkowo umieszczone w większym kartonie (box in box), wypełnionym zabezpieczeniami (miękkim wypełniaczem np. folią bąbelkową) dla lepszej ochrony w czasie transportu
Komputery stacjonarne powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone styropianem/folią bąbelkową oraz dodatkowo zapakowane w większy karton dla lepszego zabezpieczenia (box in box). Między kartonami należy umieścić odpowiednią ilość wypełniaczy (np. folii bąbelkowej). Przed zapakowaniem komputera stacjonarnego należy wymontować dysk twardy, umieścić go w folii antystatycznej, a następnie w folii bąbelkowej. Tak przygotowany dysk twardy może być przewożony w tej samej paczce co komputer. Radzimy przed wysyłką zrobić kopię zapasową danych na dysku. Nie odpowiadamy za utratę danych na dysku, wynikłą z nieprawidłowego pakowania.

Jak pakować Torby podróżne?

Torby podróżne również muszą być przewożone w opakowaniu kartonowym i najlepiej dodatkowo oklejone dokładnie folią. Torba nie powinna mieć żadnych wystających elementów, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Torby podlegają takim samym ograniczeniom wymiarowym jak paczki kartonowe.